terug naar de vorige pagina

Loopsheid bij de teef

Wat houdt de loopsheid in?
Wanneer wordt mijn teef loops?
Wat zijn de verschijnselen?
De ongewenstste dekking.
Het voorkomen van de loopsheid.
Sterilisatie
Wanneer steriliseren?


Wat houdt de loopsheid in?
De loopsheid is de vruchtbare periode van de teef. Deze periode kenmerkt zich doordat het geslachtsdeel meer is opgezwollen als normaal en de teef hieruit druppeltjes bloed verliest.Tijdens deze periode kan ze gedekt worden.

Eerste keer loops.
De eerste loopsheid treedt op tussen de 5-18 maanden leeftijd. Hoe groter de hond, hoe later de loopsheid begint. De fokker kan vaak goed vertellen wanneer uw teef gewoonlijk voor het eerst loops wordt. Als er een loopse teef bij u in huis of in de buurt is, stimuleert dat uw teef om ook   loops te worden. De eerste loopsheid kan normaal verlopen maar kan ook kort duren of juist erg lang. Het vloeien kan praktisch afwezig zijn of juist heel erg heftig. Honden worden om de 5-8 maanden loops, dit kan steeds bijv. om de 6 maanden zijn maar kan ook voortdurend veranderen.

Verschijnselen.

 • De vulva(kling) zwelt op

 • De reuen raken erg geïnteresseerd in de teef (wat de teef niet altijd leuk vindt)

 • Na enkele dagen begint de teef te vloeien (= 1ste dag van de loopsheid, de pro-oestrus)

 • Deze uitvloeiing is in het begin bloederig en gaat later over in een bruin waterige uitvloeiing

 • Tussen de 9e-12de dag van de loopsheid is de hond vruchtbaar, de oestrus: is de periode waarin ze kan drachtig worden. In deze periode worden reuen niet meer door de teef weggejaagd. De teef probeert zelfs te ontsnappen om op zoek te gaan naar de reu!

 • Na de vruchtbare periode gaat de uivloeiing stoppen, de vulva gaat weer slinken en de teef snauwt weer de reuen af: de metoestrus is begonnen

 • Drie weken na het begin van de loopsheid stopt de loopsheid, de metoestrus is beëindigd en de periode van anoestrus is begonnen.

Tijdens de loopsheid zwelt de baarmoeder (uterus) op, ook de bloedvaten van
de baarmoeder zwellen op. Pas 8-10 weken na het einde van de loopsheid is de baarmoeder weer tot rust gekomen. Soms treedt er dan nog wat taaie melkachtige uitvloeiing uit de baarmoedermond op gedurende 1-2 dagen. 

De ongewenste dekking
Het kan gebeuren dat uw hond op de een of andere manier gedekt wordt. Teven zijn erg vindingrijk om te ontsnappen of er kan een reu bij u over de schutting klimmen. Ook al hebben ze niet "vastgezeten", er is een behoorlijke kans dat uw hond gedekt is en dus ook bevrucht. Of uw hond gedekt is is nooit met 100% zekerheid vast te stellen.
Om te verkomen dat uw hond drachtig wordt bestaat er de zogenaamde "morning-
after prik". Deze "morning-after prik" dient op de 3-de en 5-de dag na de dekking gegeven worden. Nadeel van deze methode is de (geringe) kans op baarmoederontsteking. Het gevolg is dan meestal wél, dat in dat geval de baarmoeder verwijderd moet worden.

Recent is er een nieuwe methode om een ongewenste dekking ongedaan te maken geïntroduceerd, waarbij tot Dag 45 na de ongewenste dekking een abortus kan worden opgewekt. Behandeling vóór D22 is minder risicovol. Voordeel van deze methode is dat eerst op ongeveer 3 weken een echo gemaakt kan worden om te kijken of uw teef inderdaad drachtig is. Wellicht blijkt dat er dan helemaal geen behandeling noodzakelijk is. Nadeel van deze methode is dat de behandelingskosten een veelvoud zijn van de "morning-after prik"; het is een verhoudingsgewijs vrij kostbare behandeling. U kunt hier een PDF downloaden voor meer informatie.

Loopsheid voorkomen
Loopsheid is op zich iets heel natuurlijk, mocht de loopsheid voor de hond én U geen probleem zijn: dan hoeft U natuurlijk niets te ondernemen. Mocht u willen dat uw hond niet meer loops wordt, dan moet er actie worden ondernomen.

Wat zijn de mogelijkheden?

1) de prikpil.
Door middel van een injectie krijgt Uw hond elke 5 maanden een hormoon toegediend.
Voordelen: 

 •  Geen operatie

 Minder risico op incontinentie (kan na een operatie op latere leeftijd gaan optreden)
                
 Nadelen:

 • Soms ontstaat op de injectie plaats een  vachtverkleuring of een kale plek

 • Schijnzwangerschap treedt soms toch nog op

 • De kans op baarmoederonstekingen neemt na langdurig gebruik aanzienlijk toe

 • De kans op borstkanker (melkliertumoren) neemt aanzienlijk toe

 • Is op den duur veel duurder dan sterilisatie

  2) Sterilisatie:

Strikt medisch gezien is steriliseren het onvruchtbaar maken: het onderbinden van de eileider/ zaadleider. Dit wordt eigenlijk alleen nog bij rammen gedaan en een enkele keer bij de reu. Castreren is het verwijderen van inwendige geslachtsorganen: bij de teef de eierstokken/baarmoeder en bij de reu de testikels.
In het normale spraakgebruik echter "castreren we de reu" en "steriliseren de teef".
Door middel van een operatie worden de eierstokken en de baarmoeder verwijderd.
Deze operatie vindt plaats onder algehele anesthesie. Door de moderne verdoving en goede narcose bewaking is het operatie risico erg klein.

Voordelen:  

 • De teef wordt niet meer loops of schijnzwanger

 • Doordat de eierstokken verwijderd zijn kunnen deze organen  zowel direct als indirect geen problemen meer opleveren zoals baarmoederontsteking en eierstokkanker

 • Minder kans op melkkliertumoren (borstkanker). Hoe jonger een teef gesterili-  seerd wordt hoe minderkans op melkkliertumoren!

 • Sterk verminderde kans op suikerziekte

 • Is eenmalig

 • Is bij levenslange loopsheid preventie veruit de goedkoopste methode
   

Nadelen:

 • Elke operatie heeft een risico, maar dit risico is bij een goede narcose en operatietechniek erg klein

 • De teef kan soms gemakkelijker dik worden, dit is niet altijd te voorkomen

 • Kleine kans op urine-incontinentie, met name als de teef oud wordt, dit is meestal met medicijnen goed te verhelpen

 • Soms kan de vacht veranderen. Met name bij Ierse Setters en Heidewachtels  is die kans groot

Wanneer steriliseren?

 Het beste is het om de teef te laten steriliseren voor (!) de eerste loopsheid. Uitgebreid onderzoek heeft aangetoond dat bij teven die voor de eerste loopsheid al gesteriliseerd worden, de kans op het onstaan borstkanker op latere leeftijd met een factor 100-1000 doet afnemen. Na de 1e loopsheid steriliseren verminderd de kans op borstkanker nog met een factor 4-5 Heeft de hond al een aantal loopsheden doorgemaakt dan heeft sterilisatie nauwelijk nog preventieve werking op het ontstaan van melkkliertumoren. Wij adviseren om teefjes te laten steriliseren zodra ze 5-6 maanden zijn. Bij jonge dieren is de ingrijp eenvoudiger en ze herstellen vaak (nog) veel sneller

3).  De pil in tabletvorm.
Deze laatste methode heeft als voordeel dat op elk gewenst moment gestopt en begonnen kan worden. Met name om de loopsheid tijdelijk voor korte tijd uit te stellen, bijv. tot na een vakantie, is het geven van "de pil" een prima methode. De nadelen zijn dezelfde als de prikpil, met bovendien een grote kans dat de "de pil" een keer vergeten wordt. Deze methode wordt vanwege de nadelen zelden toegepast.

 

terug naar de vorige pagina